Ana sayfa » Hamilelik » Hamilelik Aşıları

Hamilelik Aşıları

HastalıkÜrünUygulama, etki

süresi

Hastalığın gebeliğe etkisiHastalığın fetuse etkisiAşının fetuse etkisiGebelikte aşılama nedeniNotlar
KoleraÖlü bakteri aşı1 hf arayla 2doz/ 6 ay etkiliÖlüme kadar giden ağır enfeksiyonBilinmiyorOlasılık-la etkisi yokSalgınlarda veya salgın bölgesine yolculukta% 50 etkili, 6 ay sonra tekrarlanmalı
Difteri

Tetanoz

Toksoid1 ay arayla 3 doz/ 10 yıl etkiliŞiddetli enfeksiyon

%10 ölüm riski

Yenidoğan-da tetanoz, % 60 oranında ölümOlasılık-la yokAşılanma-mış olma ya da koruyucu dozu yaptırmamış olmakSon doz 2. den 6-12 ay sonra yapılmalı
Hepatit BFormalinle işlenmiş saf rekombinant viral antijen0,1,6 ayda 3 dozŞiddetli enfeksiyon, Kronik enfeksiyon oluşabilirFetus HbeAg(+) ise siroz ya da hepatom riskiBelirsiz / olasılıkla yokHepatit B hastaları ile yakın temas, Tıbbi personelantikor seviyesi yüksekse ömür boyu koruyuculuk
GripÖlü virüs aşısı6-8 haftayla 2 doz, 1yıl süreyle koruyuculukSalgınlarda ağır enfeksiyon riski artarSalgınlarda düşük tehditi ve sakatlık riskinde artışOlasılık-la yokAltta yatan kronik hastalığı olanlarAnne sütüne geçiş ile ilgili yeterli bilgi yoktur.Gullian_Barre sendromu oluşabilir
KızamıkCanlı virüs aşısıTek doz / kalıcı etkiliAğır enfeksiyonErken doğum riskiBilinmi-yorAşı yapılmama-lıdırKızamıklı insanla temastan hemen sonra hiperimmünglo-bülin yapılmalıdır
MeningekokPolisakkaritTek doz / kalıcı etkiliAğır enfeksiyon ve ölüm riskiEtkilenme riski düşükOlasılık-la yokSalgınlarda önerilmekte
KabakulakCanlı virüs aşısıTek doz / kalıcı etkiliÇok şiddetli olmayan enfeksiyonFetüse etkisi yokBilinmi-yorAşı yapılmama-lıdır
Veba Ölü bakteri aşısı4 hafta ara ile 3 doz/ 6 ay etkiliAğır enfeksiyon ve ölüm riskinde artışBilinmiyorOlasılık-la yokMesleki temas ( çiftçi ve veteriner)
PnömokokPolisakkaritTek doz / 5 yıl etkiliAğır enfeksiyonBilinmiyorOlasılık-la yokKronik hastalığı olanlarda, dalağı alınanlarda
Polyomyelit

Çocuk felci

Canlı virüs6-8 hf ara ile 2 doz/Kalıcı etkiliŞiddetli hastalık riski artarOksijensiz kalma, yeni-doğan döneminde % 50 ölümTanımla-nan etkisi yokSalgınlarda
KuduzÖlü virüs0,3,7,14,28 günlerde 5 doz aşı/ 2 yıl koruyucu% 100 öldürücüAnnede ki hastalığa bağlıBilinmi-yorGebe olmayan hastalardaki gibiHayvan ısırmasında antitetanoz yaklaşım da uygulanmalı
KızamıkçıkCanlı virüs aşısıTek doz / kalıcı etkiliHafif enfeksiyonSakatlık riskinde büyük artışFetusde aşı sonrası enfeksi-yonAşı yapılmama-lıdırAşıdan sonra 3 ay gebe kalınmamalı,

Emzirme döneminde anne sütüne geçiş vardır, fakat bebekte yan etki veya enfeksiyon görülmemektedir

Sarı HummaCanlı virüsTek doz / 10 yıl etkiliAğır enfeksiyon, ölüm riskinde artışBilinmiyorBilinmi-yorFetusde belirgin risk, fakat hamilenin hasta kişi ile teması olursa yapılmalıdır

 

Tüberküloz Aşısı: BCG aşısı canlı attenue bakteri aşısıdır. Gebelikte Aşılama sonrası fetuste oluşan risk bilinmemektedir. Fakat canlı aşı olduğundan gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçiş ile ilgili yeterli veri yoktur.

Tifo aşısı:  Ölü bakteri aşıdır. Tifo ölüm riski fazla olan ağır bir enfeksiyondur.Aşının fetuse etkisi bilinmemektedir.gebeler aşı uzun süre temas ya da salgın durumunda önerilmektedir.Anne sütüne geçiş ile ilgili yeterli veri yoktur

Rahim ağzı kanser aşısı (HPV): Gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli veri olmaması sebebi ile gebe kadınlarda aşılanma yapılmamaktadır.

Özetlersek:

  • Kızamık, kızamıkçık, kabakulak gibi canlı virüs aşıları hamilelikte yapılmaz
  • Sarı humma ve çocuk felci aşısı hastalık riski yüksek ise yapılmalıdır
  • İnaktif virüs aşıları, bakteri aşıları ve toksoidlerin gebelere veya fetuse zararları olmadığı halde, kuşkuları en aza indirmek için ilk 3 aydan sonra yapılmaldır
  • Serumların ise hamilelikte kullanımı ile ilgili hiçbir problem yoktur. Sadece alerji açısından dikkat edilmelidir