Ana sayfa » Gebelikten Korunma ve Yolları

Gebelikten Korunma ve Yolları

Bütün insanların sosyal yaşam ve doğayla uyumlu bir biçimde, sağlıklı ve üretken bir yaşam sürme hakları vardır ve dolayısıyla, nüfusa ilişkin amaçlar ve politikaların temel hedefi, bütün insanların yaşam kalitesini arttırmaktır. Bireylerin haklarına, ihtiyaçlarına, serbest ve bilinçli tercih yapmaları konusuna daha fazla önem vermek gerekir. Ancak o zaman, kişilerin beklentilerine ulaşmaları mümkün olacaktır.

Gebeliği önleyici yöntemler çiftlerin istedikleri zaman ve istedikleri sayıda çocuk sahibi olmaları ile geniş anlamda da çocuk sahibi olamayan infertil çiftlerde de bunun nedenlerinin anlaşılmasını ve tedavisinin de yapılabilmesini amaçlar. Gebeliği önleyici yöntemler tanımından da anlaşılacağı üzere çiftler istedikleri zaman sürecinde güvenle korunabilmeliler ve istedikleri zaman da korunma yöntemini bırakarak gebe kalabilmeyi hedefleyerek çocuk sahibi olabilmelidirler.

İstenmeyen gebeliklerin kadın sağlığına olan olumsuz etkileri yalnızca ölüm veya hastalık/sakatlanma ile sınırlı kalmayıp, kadının statüsü ve sosyal yaşamı ile ilgili işe devamsızlık, iş kaybı, eğitimine ara verme, yeni sorumluluklar yüklenme, eşinden veya erkek arkadaşından ayrılma ve geleceğinin etkilenmesi gibi sorunları da kapsar. İstenmeyen gebeliklerin erkeklere ve aileye de sırasıyla, hazır olmadığı bir sorumluluğu üzerine alma, eğitimine ara verme ve diğer çocukların sağlığının tehlikeye düşmesi, ekonomik güçlükler, ailede çatışma gibi olumsuz etkilerinin de olduğu unutulmamalıdır.

Ana, çocuk sağlığı ve gebeliği önleyici yöntem hizmetlerinin sunumunda en önemli unsurlar; hizmetin devamlılığının sağlanarak, her bireyin erişimi için uygun ve bütüncül yaklaşım ile verilmesidir. Bu düşünceden hareketle gebeliği önleyici yöntem eğitimleri, danışmanlık ve yöntem sunumu hizmetlerine özel önem gösterilmelidir.

Kadınlar için istediklerinde gebe kalmak mutluluk verici bir olaydır. Ama istenmeyen gebeliklerin riskleri de akılda tutularak gebeliği önleyici yöntemler konusunda bilgi sahibi olunmalıdır.

Gebelikten Korunma Metotoları